Fritidsforeningen

Børnefritidsforeningen i Sydhavnen er en forening rettet mod børn fra Sydhavnen, i skole- og institutionsalderen

Aktiviteter

Den kommende sæson byder blandt andet på håndbold, gymnastik, bokwa, dans, akrobatik og meget mere.

Involver dig

Om du er øvet instruktør eller engageret forælder betyder mindre, hvis du gerne vil hjælpe til så kontakt fritidsforeningen

 

Kontakt os

Spørgsmål ?

Kontakt bestyrelsen på formand@bffis.dk

Indkaldelse til generalforsamling i Børnefritidsforeningen i Sydhavnen

Vi afholder ordinær generalforsamling i BFFIS fredag d. 31. marts kl. 18.00 i hallen på Støberigade 3.

Agenda:

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af referent

3.     Årsberetning samt godkendelse heraf.

4.     Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, budget og kontingent.

5.     Behandling af indkomne forslag

6.     Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

7.     Indstilling til foreningens opløsning (punktet udgår, hvis der vælges en ny fuldtallig bestyrelse).

8.     Valg af revisor og revisor suppleant.

9.     Eventuelt.

Forslag til behandling under pkt. 5. skal sendes til bestyrelsen senest d. 24. marts 2017info@bffis.dk.

Under pkt. 6 skal der vælges 5 nye bestyrelsesmedlemmer og op til 5 suppleanter. De nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er enten på valg og ønsker ikke genvalg eller ønsker at træde ud af bestyrelsen.

Der er desværre endnu ingen kandidater, der har meldt sig til posterne. Hvis du gerne vil stille op eller i første omgang bare høre mere om bestyrelsesarbejdet og foreningen, hører vi meget gerne fra dig – skriv til info@bffis.dk.

Hvis ikke der bliver valgt 5 nye bestyrelsesmedlemmer under pkt. 6, vil den nuværende bestyrelse under pkt. 7 indstille til foreningens opløsning. I henhold til foreningens vedtægter § 13 kræver bestemmelse om foreningens opløsning et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ny ekstraordinær generalforsamling, hvor endelig beslutning om foreningens opløsning kan opnås med et stemmeflertal på 2/3 af de fremmødte.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Børnefritidsforeningen i Sydhavnen

 

____________________________________________________________________________

Nyt hold - mandage kl. 17 til 18.

Badminton/Bordtennis for 2. til 4. klasse

Se mere under Hold 2016/2017

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sæson 2016/2017

Holdene i sæson 2016/2017 bliver offentliggjort her på hjemmesiden den 27. august 2016.

Tilmeldingen til holdene vil blive åbnet den 3. september 2016 kl. 14.00.

Vi glæder os til en ny sæson.

Mvh.

BFFIS

Følg os på Facebook: https://www.facebook.com/groups/1628428180713462/

 

Oprettet den 11. august 2016

 

 

 

 

 

Om

Børnefritidsforeningen i Sydhavnen er en idrætsforening rettet mod børn fra Sydhavnen i skole- og institutionsalderen .

Forsikring

Husk ulykkesforsikring til dit barn.


.. Så er barnet dækket i alle 24 timer i døgnet, indtil det fylder 18 år – altså både i skoletid og fritid.

Børnefritidsforeningen har IKKE en kollektiv forsikring!